ข่าวประชาสัมพันธ์

 ปิดระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม 2/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.


1111.png


กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ได้
    หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนศรียาภัย  คลิกเลือกที่ ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561 
    (***ขยายเวลา***ระบบปิดสมัครในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.)

4. การเข้าใช้งาน

รหัสผู้ใช้   :   รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :   เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ    :   เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้  :  12345 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
    ครูสุชาติ  แช่ม                   FB : Suchat Chaem
    ครูกษิดิ์พัฒน์  สุมนัสพงศ์    FB : 
Guy Kasipat Sumanaspong
    ครูพรชัย  สงวนปราง           กลุ่มบริหารงานวิชาการ

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกวิชาเพิ่มเติมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาเพิ่มเติม

    ที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัครให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติ


(นักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดให้ติดต่อที่ผู้ดูแลระบบ)