ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่มีความประสงค์เปลี่ยนวิชาเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนศรียาภัย 


1111.png

(นักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดให้ติดต่อที่ผู้ดูแลระบบ)

นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม คือ

ชั้น ม.1/7 - ม.1/14
ชั้น ม.2/7 - ม.2/14
ชั้น ม.3/7 - ม.3/14
ชั้น ม.4/10,13,14
ชั้น ม.5/10,13,14
ชั้น ม.6/10,13,14

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ได้
    หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนศรียาภัย  คลิกเลือกที่ ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562

4. การเข้าใช้งาน

รหัสผู้ใช้   :   รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :   เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ    :   เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้  :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
    ครูสุชาติ  แช่ม                   FB : Suchat Chaem
    ครูกษิดิ์พัฒน์  สุมนัสพงศ์    FB : 
Guy Kasipat Sumanaspong
    ครูพรชัย  สงวนปราง           กลุ่มบริหารงานวิชาการ

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกวิชาเพิ่มเติมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาเพิ่มเติม

    ที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัครให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติ