ข่าวประชาสัมพันธ์


>>> คลิก อ่านคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมโรงเรียนศรียาภัย <<<กำหนดการ.png

นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม คือ

ม.1/7 - ม.1/14
ม.2/7 - ม.2/14
ม.3/7 - ม.3/14
ม.4/13 - ม.4/14
ม.5/13 - ม.5/14
ม.6/10 , ม.6/13 - ม.6/14


การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ Smartphone

2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

3. กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

    เปิดลงทะเบียน  :  3  มิถุนายน 2564 (เวลา 12.05 น.)
    ปิดลงทะเบียน  :   7 มิถุนายน 2564 ( เวลา 18.00 น.)

4. การเข้าใช้งาน

รหัสผู้ใช้   :   รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :   เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก

ตัวอย่าง
ชื่อ    :   เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้  :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)